0

تماس با ما

  انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد

  پست الکترونیک

  info@msku.ir

  شماره تماس

  کانال و صفحه اینستاگرام انجمن: msku_ir

  آدرس

  شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی، انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی