اعضای شورای مرکزی

سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹

مهشید جلالی

مهشید جلالی

عضو شورای مرکزی

سپیده صفایی پور

سپیده صفایی پور

عضو شورای مرکزی

علی کرم زاده

علی کرم زاده

عضو شورای مرکزی

امین رمضانی

امین رمضانی

نماینده اتحادیه

مهدی فندرسکی پور

مهدی فندرسکی پور

نائب دبیر انجمن

زهرا سادات قریشی

زهرا سادات قریشی

دبیر انجمن

دکتر مهدی دلشاد

دکتر مهدی دلشاد

استاد مشاور انجمن

عادل مهرابی

عادل مهرابی

عضو شورای مرکزی

سپیده صفایی پور

سپیده صفایی پور

مدیر مسئول نشریه

فاطمه کلبعلی

فاطمه کلبعلی

سردبیر نشریه

سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸

 زهرا شیخانی

زهرا شیخانی

عضو شورای مرکزی

علیرضا دهقانیان

علیرضا دهقانیان

عضو شورای مرکزی

مائده حاجی‌عنایتی

مائده حاجی‌عنایتی

عضو شورای مرکزی

سید مصطفی دانش

سید مصطفی دانش

دبیر انجمن و نماینده اتحادیه

دکتر مهدی دلشاد

دکتر مهدی دلشاد

استاد مشاور انجمن

مهدی فندرسکی پور

مهدی فندرسکی پور

نائب دبیر انجمن

زهرا زمانی

زهرا زمانی

عضو شورای مرکزی

معصومه سادات حسینی

معصومه سادات حسینی

مدیر مسئول نشریه

فائزه حاجبی مقدم

فائزه حاجبی مقدم

سردبیر نشریه

سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶

طاهره مرادی

طاهره مرادی

عضو شورای مرکزی

سید علی عرفانی

سید علی عرفانی

عضو شورای مرکزی

سید مصطفی دانش

سید مصطفی دانش

عضو شورای مرکزی

علی کریمی

علی کریمی

دبیر انجمن و نماینده اتحادیه

دکتر علی دوست محمدی

دکتر علی دوست محمدی

استاد مشاور

زهرا زمانی

زهرا زمانی

عضو شورای مرکزی

پریا ارمند

پریا ارمند

مدیر مسئول نشریه

مهتاب عالی پور

مهتاب عالی پور

سردبیر نشریه

سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵

عباس حیدری

عباس حیدری

عضو شورای مرکزی

ریحانه خدادادی

ریحانه خدادادی

عضو شورای مرکزی

علی کریمی

علی کریمی

عضو شورای مرکزی

مهدی سلیمیان

مهدی سلیمیان

دبیر انجمن و نماینده اتحادیه

دکتر علی دوست محمدی

دکتر علی دوست محمدی

استاد مشاور

مهتاب عالی پور

مهتاب عالی پور

عضو شورای مرکزی

حدیث ترابی

حدیث ترابی

مدیر مسئول نشریه

غزاله راستی پور

غزاله راستی پور

سردبیر نشریه

سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

محید هاتفی

محید هاتفی

عضو شورای مرکزی

مهدی اخوت

مهدی اخوت

دبیر انجمن

دکتر علی دوست محمدی

دکتر علی دوست محمدی

استاد مشاور

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

حدیث ترابی

حدیث ترابی

مدیر مسئول نشریه

غزاله راستی پور

غزاله راستی پور

سردبیر نشریه

سال تحصیلی ۹۲ – ۹۳

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

پریا ارمند

پریا ارمند

عضو شورای مرکزی

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

فربد اباذر

فربد اباذر

دبیر انجمن

دکتر علی دوست محمدی

دکتر علی دوست محمدی

استاد مشاور

آقا/ خانم

آقا/ خانم

عضو شورای مرکزی

حدیث ترابی

حدیث ترابی

مدیر مسئول نشریه

غزاله راستی پور

غزاله راستی پور

سردبیر نشریه

 کل حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد می‏ باشد.