اعضای شورای مرکزی

سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹

سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸

سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶

سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵

سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

سال تحصیلی ۹۲ – ۹۳

 کل حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد می‏ باشد.