محتوای دیجیتال

زبان‌آموز

سلسله ویدیوهای آموزشی فراگیر

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت اول _ آلومینیوم فلز حیرت انگیز

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت دوم _کاربرد آلومینیوم در صنعت هواپیمایی

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت سوم _ ضروری ترین مواد در صنعت

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت چهارم _ شیوه استخراج سرب

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت پنجم _ سرامیک (هوای ژله ای)

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت ششم_ فرایند ساخت شیشه

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت هفتم _ تاریخچه عدسی

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت هشتم _ نحوه ساخت بتن آرمه

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت نهم _ شیشه شناور

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت دهم _ رشته شیشه ای

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت یازدهم _ ابر رسانا

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت دوازدهم _ ابر رسانایی سرامیک

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت سیزدهم _ طلا عنصر ارزشمند

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت چهاردهم _ باتری

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت پانزدهم _ فرایند ساخت کریستال

سلسله کلیپ های علمی فراگیر _ قسمت شانزدهم _ ریخته گری فلزات غیر آهنی

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت هفدهم _ فرایند نورد سرد

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت هجدهم _ عملیات حرارتی

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت نوزدهم _ عملیات فورجینگ

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت بیستم _ عملیات ساخت سرامیک

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت بیست و یکم _ کامپوزیت های دندانی

سلسله کلیپ‌های علمی فراگیر _ قسمت بیست و دوم _ آلیاژ حافظه دار

 کل حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد می‏ باشد.